Rada programowa serwisu

Rada Naukowa i zespół redakcyjny Portalu
slabeserce.pl

 

Rada Naukowa Portalu:

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler  - Kierownik Rady Naukowej projektu
dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ
dr Krzysztof Bury
dr Anna Furman-Niedziejko
dr Adam Moskal
dr n. med. Agnieszka Mawlichanów

Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II za udostępnienie planów zdjęciowych.


W filmach wystąpili:
Jacek Strama
Barbara Szałapak
dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ
dr Krzysztof Bury
dr Anna Furman-Niedziejko
dr Adam Moskal
dr Martyna Matoga
mgr piel. Maria Kondub
mgr rehab. Danuta Łudzik
mgr rehab. Agnieszka Sternik-Bąk
mgr rehab. Łukasz Ceder
mgr rehab. Tomasz Boroń
mgr rehab. Bartłomiej Szczuka
psycholog mgr Bogusława Liszka-Kisielewska
Żaneta Mrożek, tech. elektroradiologii
Piotr Baniowski, tech. elektroradiologii
Michał Matuszak
pacjenci Oddziału Rehabilitacji KSS im. Jana Pawła II

Obrazy z badań CT i MR - dr n. med. Małgorzata Urbańczyk

 

Redakcja i zarządzanie zawartością: Dominika Sobol-Gotowska

Opracowanie koncepcji serwisu, koordynacja projektu: Adrian Szulczyński, Dominika Sobol-Gotowska