03.2

Leczenie

Cele rehabilitacji

Przejdź dalej

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna przynosi korzystne efekty u chorych z przewlekłą niewydolnością serca zarówno w okresie stabilnym choroby, jak i po epizodach zaostrzenia. Regularny wysiłek poprawia wydolność serca i układu oddechowego oraz zmniejsza objawy kliniczne niewydolności serca. Ćwiczenia zmniejszają postępujące zaniki i osłabienie mięśniowe.

Cele te można osiągnąć poprzez zastosowanie treningu o małej lub średniej intensywności z wykorzystaniem ćwiczeń dynamicznych, oddechowych, rozciągających, koordynacyjnych, rozluźniających, czynnych z przyborami, oporowych oraz tzw. interwałowego treningu wytrzymałościowego w formie marszu lub jazdy na rowerze stacjonarnym.