03.1

Diagnostyka

U pacjentów z niewydolnością serca stosowane są różne metody diagnostyczne mające na celu właściwe rozpoznanie choroby oraz jej przyczyny, ale także ocenę wydolności serca.

Chorzy z niewydolnością serca często wymagają wykonania licznych badań. Jednak nie każde badanie musi zostać wykonane u każdego pacjenta. O wskazaniach do przeprowadzenia poszczególnych badań decyzję podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę informacje jakie niesie dane badania, a także potencjalne ryzyko związane z tym badaniem.